Vítejte na stránkách pro účastníky druhého ročníku mezinárodní urbanistické konference Olomouc mezi minulostí  a budoucností, která se bude věnovat otázkám hodnotových a koncepčních východisek při navrhování nových velkých urbanistických záměrů, utváření veřejných prostranství v souladu s proměnami životního stylu i zapojení veřejnosti do diskuse o architektuře a podobě prostředí pro každodenní život.  V jednotlivých sekcích se dozvíte vše potřebné o programu a lokacích konference, průběžně budeme zvěřejňovat aktuality z přípravy i průběhu celé akce.

Co je na stránkách nového?

Druhý ročník mezinárodní urbanistické konference Olomouc mezi minulostí a budoucností nabídl účastníkům zajímavé myšlenky, přednášky i smysluplné diskuze, jejichž aktéři dokázali i s odlišnými východisky hledat a nacházet konsenzuální závěry. Se zásadním projevem vystoupil přední český urbanista, autor Metropolitního plánu pro Prahu, Roman Koucký....