Anotace konference

Města hledají cesty ke svému dalšímu rozvoji bez nekontrolované expanze do krajiny. Soukromí developeři i samosprávy měst často stojí před výzvami revitalizace rozsáhlých území, jejichž minulé funkce se historicky vyčerpaly. Z jakých hodnot a koncepčních východisek má v dnešní době vycházet navrhování nových rozsáhlých urbanizovaných území?

Nové generace přinášejí nový životní styl i hodnoty, které by se měly odrážet i v architektuře a urbanismu. Jak by měl vypadat veřejný prostor v 21. století, aby této poptávce vycházel vstříc, společnost si však zároveň zachovala funkčnost,  prosperitu a perspektivu rozvoje do budoucnosti?

V současnosti sílí také snaha o aktivní zapojování veřejnosti do diskusí o budoucí podobě prostředí pro život. Je prosazován participativní model, s veřejností stále častěji komunikují a diskutují své záměry nejen samosprávy, ale i developeři. Jaké jsou benefity a úskalí těchto procesů, kde jsou hranice racionality a odkud jde o čirý populismus?


Jaké otázky si klademe?

Ideová východiska a hodnoty

Jak má vypadat nová moderní čtvrť dnešní doby, aby splňovala požadvky současného životního stylu a přinášela lidem kvalitní bydlení, příležitosti k práci a osobnímu rozvoji, místa pro volný čas a rekreaci?

Veřejný prostor pro kvalitní život


Jakou roli má hrát a jaké funkce má splňovat veřejný prostor pro život ve městěch ve 21. století? A jak má naplnit požadavky na kvalitu životního prostředí, energetickou úspornost či nové formy mobility?

 

Úřední šiml

Jak snížit byrokratickou zátěž, která enormně prodlužuje realizaci velkých investičních záměrů z let na desetiletí?

Jak nebrzdit rozvoj našich měst, která jsou klíčovým faktorem pro prosperitu celé země?

Trendy životního stylu

Zábava, zážitky, zdravý životní styl, volnočasové aktivity - to jsou trendy životního stylu současnosti. Do jaké míry jim má vycházet vstříc architektura urbanismus, má-li si společnost udržet podmínky pro další rozvoj a prosperitu?

Expanze do krajiny vs rozvoj dovnitř

Jak efektivně naplňovat požadavek zahušťování (densifikace) města a jak v té souvislosti stanovit racionální regulaci výškové hladiny zástavby?

Veřejná diskuse

Jak vytvořit podmínky pro kultivovanou veřejnou diskusi o architektuře a urbanismu, aby přispívala ke kvaliě realizovaných záměrů a nebyla jen další brzdou rozhodovacích procesů  a rozvoje měst?

Tyto otázky si klade konference, která má za cíl dát nový impuls urbanismu, územnímu plánování i hospodářskému rozvoji Olomouce. Za tímto účelem chce do diskuse zapojit přední  odborníky z oblasti urbanismu a architektury a představitele významných institucí města.