Program konference


středa 24. 5. 2023

19:00 - 22:00 (Bistro Helen)

Společenský večer

Společenský večer poskytne prostor pro seznámení, neformální komunikaci a výměnu názorů účastníků konference v prostorách Bistra Helen, které nedávno potvrdilo své místo v prestižní publikaci Nejlepší restaurace vydavatelského domu TopLife Czech (přehled 100 nejlepších restaurací v ČR). O doprovodný program se postará šéfkuchař Tomáš Juřík (bývalý šéfkuchař La Finestra v Praze).

Přivítání účastníků konference: PhDr. Radim Kašpar, MBA – ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc.

čtvrtek 25. 5. 2023 - konferenční den 

08:30 - 9:00 příchod účastníků konference (DŮM U PARKU)

9:00 úvodní zdravice Mgr. Miroslav Žbánek, MPA – primátora města Olomouce

1. BLOK: PLÁNUJEME NOVOU ČTVRŤ: KONCEPTY A HODNOTOVÁ VÝCHODISKA

V historii vznikaly nové čtvrt či celá města např. zakladatelským aktem panovníka – vizionáře (Karel IV.), odrážely jeho víru, ideové přesvědčení, osobnost a hodnoty. Později hrály rozhodující roli různé urbanistické školy, koncepce. Současný urbanismus reaguje na společenský vývoj, vznikají nové školy, koncepty, hnutí. Z jakých hodnot a koncepčních východisek má vycházet zakládaní nových rozsáhlých urbanizovaných území dnes? Blok přinese jak obecné teze, tak i případové studie přístupů k řešení problému.

9:10 – 9:40 Keynote speach

9:40 – 10:00 diskuze

10:00 – 11:30

  • Ing. arch. Martin Krupauer – architekt (ATELIER 8000)
  • akad. arch. Vít Máslo – architekt (CMC Architects)
  • Ing. arch. Lukáš Grasse – urbanista, architekt (Gogolák + Grasse)

11:30 – 13:00

2. BLOK – VEŘEJNÝ PROSTOR A POŽADAVKY ŽIVOTNÍHO STYLU 21. STOLETÍ

S příchodem nových generaci se proměňuje životní styl. Trendem je zdravý životní styl, v centru zájmu jsou zážitky a zábava (kultura, sport, volný čas). Po období postmoderní hodnotové plurality a relativismu se vrací znovu důraz na hodnoty: v popředí je požadavek na trvale udržitelnou mobilitu, energetickou úspornost, významný podíl zeleně a zastoupení umění ve veřejném prostoru. Rozvíjí se fenomén "street life". Jak by měl vypadat veřejný prostor v 21. století, aby této poptávce vycházel vstříc a společnost si zároveň zachovala funkčnost, ekonomickou prosperitu a perspektivu rozvoje do budoucnosti?

Řečníci:

  • PhDr. Vojtěch Bednář – sociolog
  • Ing. Jakub Finger – zahradní a krajinný architekt (ateliér Partero)
  • Jan Dostál – sochař, autor sochařské výzdoby expozice ČR na EXPO v Dubaji


13:00 - 14:00 oběd

14:00 - 15:50

3. BLOK: PANELOVÁ DISKUSE: ARCHITEKTURA A URBANISMUS – VĚC VEŘEJNÁ

Urbanismus a architektura vytvářejí prostředí, v němž se odehrává soukromý i veřejný život, práce i volný čas lidí. Proto je logické, že v současnosti sílí snaha o aktivní zapojování veřejnosti do diskusí o budoucí podobě prostředí pro jejich život, a to od územního plánování až po konkrétní záměry výstavby. Participativní model se prosazuje jak v oblasti záměrů veřejných institucí, s veřejností stále častěji komunikují a diskutují své záměry i developeři. Důležitým prvkem je i kultivace veřejného mínění a posilování poptávky po kvalitní architektuře prostřednictvím popularizace urbanismu a architektury. Veřejná diskuse má však přínosy i rizika. Kvalitní návrhy nemusí být pochopeny či se mohou stát předmětem nekonečných tahanic. Jak se vypořádat s touto výzvou doby?

  • PhDr. Matěj Šišolák - šéfredaktor časopisu ARCHITECT+, kurátor, lektor
  • Ing. arch. Tomáš Pejpek – architekt, náměstek primátora města Olomouce
  • Ing. arch. Pavel Vrba – architekt, urbanista (Alfaprojekt Olomouc, předseda SOASS)
  • Richard Morávek – developer (skupina REDSTONE)

16:00 – 17:00 závěrečný networking a ukončení konference