Program konference


středa 22. 5. 2024

19:00 - 22:00 (Bistro Helen)

Společenský večer

Společenský večer nabídne prostor pro seznámení, neformální komunikaci a výměnu názorů účastníků konference v prostorách Bistra Helen, které opakovaně potvrdilo své místo v prestižní publikaci Nejlepší restaurace vydavatelského domu TopLife Czech (přehled 100 nejlepších restaurací v ČR). O doprovodný program se postará šéfkuchař Tomáš Juřík (bývalý šéfkuchař La Finestra v Praze).

Přivítání účastníků konference: PhDr. Radim Kašpar, MBA – ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc.

čtvrtek 23. 5. 2024 - konferenční den

08:30 - 9:00 příchod účastníků konference (ČERVENÝ KOSTEL)

9:00 přivítání účastníků konference - PhDr. Radim Kašpar - ředitel OHK  Olomouc (moderátor konference)

1. BLOK: Prosazování kvalitní architektury v ČR na začátku 21. století

Jako v každé profesi jsou i v architektuře špičkové individuality, profesionální rutinéři i lidé průměrní a podprůměrní. Totéž se týká výsledků jejich práce, realizovaných staveb. Rozlišujeme mezi ikonickými realizacemi, originálním nadprůměrem, mainstreamovým standardem, nezajímavou šedí a odstrašujícími případy. Špičkové osobnosti poznáme podle nezaměnitelného rukopisu, nekompromisní sázky na kvalitu. Jaké to je dnes prosadit autorský pohled architekta bez škodlivých kompromisů a úliteb? Blok přinese osobní pohledy špičkových osobností, které to dokázaly

9:10 – 9:40 Keynote speach: prof. ing. arch. Zdeněk Fránek: Sodoma a Gomora

Provokativní konfrontace zkušenosti prosazování architektonických záměrů v ČR a v zemích afrického kontinentu. 

9:40 – 10:00 diskuze

10:00 – 11:30 

akad. arch. Ladislav Kuba: Architektura navzdory

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, PhD: Historky z natáčení

2. BLOK – Ekologicky a ekonomicky udržitelná města – výzvy, cíle i rizika

Rozvoj měst se musí vypořádat také s ekologickými výzvami. A to jak s velkými dobovými tématy, jakými jsou změna klimatu a uhlíková neutralita, tak i s potřebou energetické úspornosti či šetrného nakládání s vzácnými zdroji, např. s vodou. Důležitým faktorem kvality života ve městech je i příjemné přírodní prostředí a příznivé mikroklima. Všechny tyto problémy na denní bázi ovlivňují nejen podobu nových projektů, ale i jejich ekonomické parametry. Stále častěji je i v developmentu skloňováno téma ESG. Jak se s těmito problémy vyrovnat se zdravým rozumem a bez excesů?

11:30 – 13:00

Ing. arch. Martin Krupauer: Město a voda

ing. Aleš Linhart: Směrnice o energetické náročnosti budov - výzvy a rizika

ing. Petr Hlavica - ESG a development


13:00 - 13:30 oběd

13:30 - 14:45

3. BLOK: PANELOVÁ DISKUSE: Uzemní plánování a podpora kvalitní architektury ve městech – jak proměnit společnou dobrou vůli ve skutečnost?

Všichni aktéři v oblasti územního plánování a prosazování kvalitní architektury ve městech se většinou shodnou na společném cíli: Města by měla mít srozumitelný, nepřeregulovaný a flexibilní územní plán, který hájí důležité hodnoty minulosti a umožňuje zároveň rozvoj měst jakožto motoru hospodářského rozvoje společnosti a místa jejího bohatého kulturního a společenského života, rozvoje vzdělanosti. Bylo by skvělé vytvořit úzké partnerství mezi komunálním politikem na jedné straně a kvalitním urbanistou -vizionářem na druhé straně, a naplnit vizi pozice hlavního architekta města jakožto garanta pozitivního vývoje urbanismu a architektury v urbánním prostředí. V praxi se však velmi často tyto společné cíle nedaří naplňovat a realita vypadá zcela jinak, ne-li opačně. Proč to tak je a co s tím dělat?


ing. arch. Tomáš Pejpek - náměstek primátora Olomouce, architekt, urbanista

ing. arch. Pavel Grasse - člen Zastupitelstva města Olomouce, pověřený zastupitel pro územní plán, architekt, urbanista

ing. Jana Zimová, architektka, urbanistka, bývalá vedoucí odboru koncepce a rozvoje MmOl

ing. arch. Pavel Vrba, architekt, urbanista, předseda správní rady SOAAS

(moderuje Martin Novotný, bývalý primátor města Olomouce a pověřený zastupitel pro územní plán)


14:45-15:30  závěrečný networking a ukončení konference