Prof. Roman Koucký přednese na úvod konference třetí část svého zásadního textu Zločiny proti městskosti

15.05.2023

Konferenci jako keynote speaker zahájí prof. Roman Koucký, jedna z největších autorit soudobého českého urbanismu a architekty, který přednese třetí a závěrečnou část svého manifestu Zločiny proti městskosti.

Pojem zločiny proti městskosti byl definován jako parafráze (nepromlčitelných) zločinů proti lidskosti v prvním porevolučním textu Romana Kouckého. Tento text byl přednesen na setkání architektů na jaře 1993 v budově Mánes. Jako zločin zde byly označeny plošné demolice velkých částí měst. V roce 2002 v předvečer valné hromady ČKA byl zveřejněn text Zločiny proti městskosti II. Druhá část rozvinula definici pojmu a text se věnoval plošné památkové ochraně, která je založena na kolektivní vině. Text také upozorňoval na direktivní chování památkářů a z toho plynoucí zcela nezdravou autocenzuru nejen investorů, ale především autorů, jako tvůrců prostředí.

Pro konferenci Olomouc mezi minulostí a budoucností dokončil Roman Koucký pravděpodobně závěrečný díl celého cyklu: Zločiny proti městskosti III. Shrnuje podstatu deformace plánování měst na základě plošných zákazů. Text vznikal postupně od roku 2018 a je postaven na zobecněné zkušenosti s projednáváním Metropolitního plánu pro Prahu.